Wystawa Jubileuszowa malarstwa i rzeźby na okoliczność otwarcia Galerii

Wydarzenia » Wystawa Jubileuszowa malarstwa i rzeźby na okoliczność otwarcia Galerii

Dnia 2 maja 2014 roku swój piąty jubileusz obchodziła Galeria Kukuczka na Jasnowicach. Na okoliczność tą zorganizowany został wernisaż wystawy malarstwa i rzeźby znakomitych artystów z kraju i ze świata. Symbolicznym aktem otwierającym imprezy w tym miejscu jest muzyka góralska wygrana na trąbicie i rogu pasterskim przez Pana Tadeusza Ruckiego z Koniakowa, tak było i tym razem. Dalszą część spotkania prowadzili właściciel Jan Kukuczka oraz Maciej Szczawiński redaktor Polskiego Radia Katowice. Panowie przedstawili całość dokonań, zestawienie statystyczne wszystkich przedsięwzięć i spotkań, jakie w Galerii były realizowane od czasu jej otwarcia tj. 2 maja 2009r. Podawane cyfry wprawiały zebranych nie tylko w zachwyt, ale i  w ogromne zdumienie, ponieważ dorobek ten jest naprawdę zacny i godny pochwały ale i wdzięczności. Wszystkie realizowane imprezy to inicjatywa i finansowanie prywatnej osoby, jednak stanowiące bogatą, konkurencyjną ofertę dla innych wydarzeń kulturalnych w regionie.

Galeria Kukuczka prowadzona przez Państwo Bożenę i Jana Kukuczków z Koniakowa. Powstała w 1985 roku przy okazji tyskiego pleneru. Początkowo kolekcjonowane dzieła sztuki swoje miejsce miały w domu Państwa Kukuczków. Zbiór powiększał się z roku na rok. Dzisiaj zgromadzona kolekcja to blisko 700 eksponatów, wspaniale zaaranżowane i eksponowane w budynku byłego przejścia granicznego na Jasnowicach. Miejsce bardzo symboliczne dla mieszkańców, stąd nie przypadkowa nazwa dla tej świątyni sztuki  „Na Granicy bez Granic.”            

Wystawa jubileuszowa malarstwa i rzeźby na okoliczność otwarcia galerii zgromadziła w sobotni majowy wieczór wielu gości. Wśród zebranych byli: Jan Gazur- przewodniczący Rady Gminy Istebna, Henryk Gazurek – Zastępca Wójta Gminy Istebna, Teresa Łaszewska – sekretarz Gminy Istebna, Jan Jamruszkiewicz- były prezydent miasta Tychy, Edward Dudkowiak – były Wójt Gminy Chybie, Stanisław Powęska – przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Gościem imprezy był Pan Marek Probosz, aktor, pochodzący z Istebnej, obecnie mieszkający a Stanach Zjednoczonych Ameryki i Pan Marian Stanek, przyjaciel osobisty Jana Kukuczki, właściciel Hotelu w Jaworzynce. Swoją obecność zaznaczyli także współpracujący z Galerią ludzie mediów. Obecnych było również wielu przyjaciół i osób, które zawsze uczestniczą w wydarzeniach w Galerii. Tematykę wystawy jubileuszowej, różnorodności dzieł i technik przybliżył zebranym historyk sztuki Pan Michał Kawulok. Dodatkowym wydarzeniem tego wieczoru był koncert kapeli zbójnickiej pod kierownictwem Harnasia Mariusza Konkola. Program koncertu tym razem dotykał utworów regionalnych, muzyki góralskiej, ze szczególnym akcentowaniem utworów zbójnickich. Stało się tak, dlatego, że na okoliczność jubileuszu Jan Kukuczka zrealizował kolejny zaproponowany przez siebie cykl portretów pod tytułem: „ Legendy Zbójnictwa Karpackiego.” Jest to pierwsza tego typu inicjatywa, bo nikt do tej pory nie pokusił się o malarską interpretację postaci świata zbójnictwa, okazuje się, że postaci ważnych, mocno zaznaczających swoją obecność w historii regionu i nie tylko.

Podsumowując okres pięcioletnich dokonań Galerii Kukuczka, na które składa się wiele imprez kulturalnych takich jak: wernisaże malarskie, koncerty muzyczne, konkursy literackie, recytatorskie, pogadanki i prelekcje na temat malarstwa a właściwie sztuki, poza tym spotkania przedstawicieli władz gmin przygranicznych, wizyty studyjne, międzynarodowe spotkanie prawników bezpośrednio przyczyniły się do zwiększenia zainteresowania szeroko pojmowaną kulturą mieszkańców gminy Istebna, pogłębianiem wiedzy na temat kultury zwłaszcza przez młodzież, wspieraniem amatorskiej twórczości lokalnej oraz promocją wartościowych dokonań i inicjatyw kulturalnych. Prowadzone zadania i działania z roku na rok zwiększają ofertę turystyczną naszego regionu. Przygotowane imprezy, a przede wszystkim ich poziom i różnorodność może w pełni zaspakajać potrzeby kulturalne, tak mieszkańców gminy, jak również jej gości. Ponad to, Galeria Kukuczka jest wydawcą wspaniałego albumu: „Ojcowizna Koniakowskich Górali” stanowiącego skarbiec wartości ojcowskiego domu. Jest to zapis epok ukryty we fragmentach analizowanych materiałów archiwalnych świadczący o wydarzeniach, które kształtowały obraz współczesnego Koniakowa. 

Galeria Kukuczka swoje zadania realizuje poprzez współpracę z gminami, instytucjami kultury, stowarzyszeniami społeczno-kulturalnymi i naukowymi, galeriami sztuki, muzeami oraz organizacjami realizującymi różne przedsięwzięcia kulturalne.

Patrząc na całokształt pięcioletniego dorobku, odważnie nazywając go wspaniałym i niekwestionowanym  sukcesem potwierdza się, że spotkania w Galerii przyciągają coraz więcej osób, cieszą się zainteresowaniem i uznaniem. Są jednocześnie gwarancją na wspaniałe spędzenie wolnego czasu ale i mostem łączącym splatające się tutaj różne dziedziny sztuki, dając nam możliwość uczestniczenia w realizowaniu się kultury najwyższego poziomu, „w wydarzeniach fenomenalnych” – tak określa je Maciej Szczawiński.