Plener malarskki "Impresje Mikołowskie"

Wydarzenia » Plener malarskki "Impresje Mikołowskie"

W lipcu Galerię Kukuczka na Jasnowicach po raz drugi już odwiedzili uczestnicy  jednego  z najbardziej znanych plenerów artystycznych w Polsce  jakimi są „Impresje Mikołowskie.” Niezwykłość pleneru mikołowskiego i jego ważne miejsce pośród podobnych tego typu wydarzeń na terenie Polski jest dziełem uczestników oraz jego organizatorów: kolejnych burmistrzów miasta, kierownika organizacyjnego – Gerarda Piszczka, a także kuratorów. Na plenerach gości co roku ponad 100 artystów polskich wywodzących się z dużych ośrodków twórczych na terenie całego kraju, profesorów akademickich, twórców znanych i cenionych, ludzi utalentowanych o znaczącym dorobku artystycznym. Kolekcja plenerów Mikołowskich to ponad 400 obrazów stanowiących własność Urzędu Miejskiego w Mikołowie. Pokłosiem plenerów są więc dzieła malarskie, graficzne, rysunkowe, rzeźbiarskie, które w tym roku między innymi stworzyli: Grzegorz Bednarski, Anna Bochenek, Zbigniew Cebula, Iwona Cur, Andrzej Gortel, Krzysztof Izdebski, Joanna Kaucz, Iwa Kruczkowska, Natalia Kruss, Franciszek Maśluszczak, Regina Pacha, Krzysztof Rzeźniczak, Agnieszka Sitko, Stanisława Stach, Stanisław Tabisz, Leszek Żegalski, Anna Jagodova, Roman Teicher, Alena Teicherova.
Właściciel Galerii Jan Kukuczka przyjął tak zacnych gości w sposób wyjątkowy. Był poczęstunek i wspaniały koncert nowej formacji Free Village. Malarze zachwycali się grupą muzyczną, podziwiając talent artystów. Nie na tym koniec niespodzianek. Właśnie w Galerii Kukuczka Stanisław Tabisz otrzymał szczególnie prestiżowe odznaczenie -  brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa honorując wybitne zasługi artysty.
Artyści, którzy pierwszy raz odwiedzili Galerię na Jasnowicach byli zachwyceni ilością zgromadzonych dzieł, poziomem artystycznym kolekcji. Dziękując Panu Janowi Kukuczce gratulowali doświadczenie i profesjonalizmu w upowszechnianiu kultury w szerokim tego słowa znaczeniu.