Koncert pieśni patriotycznej w towarzystwie dzieł sztuki

Wydarzenia » Koncert pieśni patriotycznej w towarzystwie dzieł sztuki

Dnia 10 listopada o godzinie 17  w parafii ewangelicko – augsburskiej w Istebnej  w przeddzień uroczystych obchodów 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości zainicjowano wydarzenie kulturalne odnoszące się do tego ważnego historycznego wydarzenia.

Kulminacyjnym punktem wieczoru  był koncert Pieśni Patriotycznej w wykonaniu solistów Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Towarzyszyła mu wystawa obrazów z Galerii Bożeny i Jana Kukuczków. Wybrane ekspozycje przedstawiały sylwetki znanych mieszkańców Trójwsi, propagatorów miłości do ojczyzny, dumy z naszej historii i kultywowania pamięci o bohaterach, wśród szeregów których  sami się dzisiaj znajdują. Drugim tematem ekspozycji było piękno ziemi ojczystej, łagodna, bezkresna przestrzeń dolin, błękitne szczyty gór, rozżarzone lato i śnieżne zimy zaproponowane przez wybitnych współczesnych malarzy polskich. Atmosferę tego wieczoru dodatkowo podkreślił montaż słowno- muzyczny o tematyce wolnościowej. Dobór i przekaz utworów na najwyższym poziomie. Wszystko przekazane z dużym wyczuciem, emfazą i patosem.

Wydarzenia , jaki dzisiaj przeżywamy, będące upamiętnieniem szczególnych dla ojczyzny momentów historii są nie tylko ważne, ale obowiązkowe. Patriotyzm powinien być elementem wychowania obywatelskiego. Kształtowany w domu, gdzie rodzi się poczucie więzi społecznej, wspólnoty kulturowej i poczucia solidarności z własnym narodem. Nie przetrwamy jako naród świadomy swej tradycji, celów i przekształceń, jeśli kolejnym pokoleniom nie przekażemy patriotycznych wzorów, nawiązujących do przeszłości ale będących także inspirującymi punktami odniesienia dla współczesnych.