Ernest Zawada

Malarze » Ernest Zawada

  • Ernest Zawada
    Ernest Zawada
  • Szepty logiki, 95x80, olej
    Szepty logiki, 95x80, olej
  • Portret Jakuba, 46x38, olej
    Portret Jakuba, 46x38, olej

 

Urodzony w 1971 roku w Cieszynie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W latach 1991-1995 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1995 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego. Swoje prace prezentował na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, grafiką, malarstwem ściennym i instalacją. Jest autorem happeningów m.in. „Drabiny do nieba”, „Eurokorona”, „W poszukiwaniu innej przestrzeni”, „Buty”. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach w kraju i za granicą, m.in. w Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum Sztuki w Acco (Izrael) oraz w Watykanie. Obecnie jest adiunktem na Wydziale Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.