20 lipca 2010 r., Uczestnicy XX Mikołowskich Integracji Sztuki gośćmi Galerii

Wydarzenia » 20 lipca 2010 r., Uczestnicy XX Mikołowskich Integracji Sztuki gośćmi Galerii

Właściciel Jan Kukuczka przyjął gości poczęstunkiem (tradycyjna kapusta kiszona z zasmażką i kita wędzona) oraz zaprosił do wysłuchania koncert Zespołu Wołosi & Lasoniowie. Malarze byli zachwyceni. Podziwiali talent artystów, wrażliwość, wiedzę, wyczucie, kompozycje i aranżację. Zespół musiał bisować, co w końcowym etapie zakończyło się wspólnym śpiewem i tańcami. Pan Kukuczka przedstawił zebranym także cel
i misję jaką realizuje Galeria, związaną z wydaniem albumu postaci Beskidu, mieszkańców Trójwsi, ludzi najbardziej zasłużonych, muzyków, gajdoszy, urzędników, popularyzatorów kultury, nauczycieli, lekarzy, i innych. Pomysł zyskał pełne poparcie i uznanie w oczach artystów. Była to jedna z najbardziej spontanicznych wizyt, ale też i jedna z tych najbardziej dostojnych.
„ Malarski Plener” Mikołowski, którego komisarzem jest Renata Bonczar to zjawisko, które ma długą
i niejednoznaczną tradycję, sprowadzającą się do znalezienia wspólnego mianownika między artystycznym rozumieniem przygody z miejscem w którym plener się kona. To rozmowa dwóch niezależnych rzeczywistości: ludzkiej duchowości i samoistnej przestrzeni. Wtedy zaczynają powstawać obrazy, blejtram pokrywa farba, splatają się linie, przenikają się płaszczyzny. Można nie znać dokładnie historii miejsca, znaczonej datami a I tak artysta, uczestnik pleneru przesącza i wyświetla jego prawdziwą twarz – twarz miejsca.
Na spotkanie z artystami przybyli przewodniczący Rady Gminy Jan Gazur, przewodniczący Rady Miasta Mikolowa Adam Małysz, kierownik referatu kultury i sportu miasta Mikołowa Gerard Piszczek.