14 kwietnia 2012 Wernisaż malarstwa Damiana Lechoszesta

Wydarzenia » 14 kwietnia 2012 Wernisaż malarstwa Damiana Lechoszesta

Młody artysta absolwent Politechniki Opolskiej pierwsze piękno i mowę malarstwa odkrywał w pracach miejscowego nauczyciela Marka Czechowicza, one stały się inspiracją do dalszej twórczości a Marek Czachowicz  szlifierzem umiejętności, kunsztu, warsztatu i talentu młodego rodzącego się artysty. Podczas studiów technicznych uczęszczał na praktyczne warsztaty malarskie w Liceum Plastycznym w Opolu. W ostatnich latach nawiązał kontakt z wybitnym amerykańskim artystą malarzem, Morganem Weistlingiem, który odkrył w nim wręcz niespotykaną zdolność do uchwycenia podobieństwa portretowanych modeli. Amerykański artysta czuwa także nad doskonałością warsztatu techniki malarskiej Alla Prima  uprawianej w ostatnim czasie przez Damiana Lechoszesta. Technika ta polega na kładzeniu farb bezpośrednio na zaprawie bez tzw. podmalówki i rysunku. Widać na płótnie wyraźne ślady pracy, pociągnięcia pędzla a nawet zacieki. Przez co czasem wspaniałe dzieła wydają się być niedokończone.
Obecnie prace artysty to głównie portrety, zdobiące ściany prywatnych domów, stanowiące elementy większych kolekcji artystycznych znajdujących się w Polsce i poza granicami m.in. Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytani, Czechach, Rosji i USA.  Na zlecenie Paulinów namalował kilka portretów Jana Pawła II, z czego jeden znajduje się na Jasnej Górze.
W Galerii Kukuczka będą mieli państwo możliwość zobaczyć część Jego prac, świadczących o doskonałym i wysokim poziomie warsztatu artystycznego, zamiłowania sztuką, umiejętnością władania kolorem, idealnym uchwyceniem podobieństwa portretowanych modeli.
Dodatkowo wieczór wypełni koncert wspaniałej muzyki a przed Państwem staną takie artystki jak: Małgorzata Kanik i Katarzyna Małek, akompaniował będzie  Maciej Musiał. Tradycyjnie w sposób profesjonalny imprezę poprowadzi publicysta, pisarz, krytyk literacki, redaktor Polskiego Radia Katowice – Maciej Szczawiński.