"Ojcowizna Koniakowskich Górali" - monografia cz. 2

Wydarzenia » "Ojcowizna Koniakowskich Górali" - monografia cz. 2

Dnia 16 grudnia br. w Koniakowie w „Gospodzie pod Ochodzitą” odbyła się impreza promująca  książkę autorstwa dr Małgorzaty Kiereś „Ojcowizna koniakowskich górali”. Wydarzenie bardzo ważne i wielkie dla mieszkańców wsi Koniaków, stąd spotkanie to cieszyło się zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Swoją obecnością imprezę zaszczycili: przedstawiciele władz Gminy Istebna, Rady Gminy z Panem przewodniczącym na czele. Spośród zebranych wymienić należy takie osobistości jak: Zdzisław Arlet z małżonką, Michał Bożek, Zbigniew Legierski i Ryszard Syta – osoby zaprzyjaźnione z Galerią Kukuczka, przybyli także znani koniakowscy sportowcy, przedstawiciele edukacji i działacze kultury. Spotkanie to było prezentacją sukcesu na który złożyła się współpraca trzech wybitnych osób: dr Małgorzaty Kiereś, Jacka Kubieny i Jana Kukuczki, zaś owocem ich współpracy jest książka: „ Ojcowizna Koniakowskich Górali” będąca pierwszą popularnonaukową próbą przedstawienia zagadnień historyczno – etnograficznych wsi Koniaków. Jak wyżej zostało już napisane autorką tekstu jest znana, wybitna etnograf Pani dr Małgorzata Kiereś.  Cudowne fotografie podnoszące wartość estetyczną dzieła należą do Pana Jacka Kubieny - fotografa, znanego autora zdjęć do innych publikacji traktujących o wartościach Gminy Istebna. Wszystko to poddane obróbce edytorskiej i graficznej przedstawiono osobie – wydawcy, do której należało jakże ważne w tym wypadku słowo –„wydaję”. Wydawcą książki jest Pan Jan Kukuczka – właściciel Galerii kukuczka na Jasnowicach, poczytujący sobie fakt uczestniczenia w powstaniu tego dzieła za akt szczególny z wielu powodów. Po pierwsze, źródłem informacji czerpanych do  książka była obserwacja codziennego trudu mieszkańców tego skrawka Beskidów. Po drugie  powstałe dzieło stanowi skarbiec wartości ojcowskiego domu. Poza tym jest to zapis epok ukryty we fragmentach analizowanych materiałów archiwalnych świadczący o wydarzeniach, które kształtowały obraz Koniakowa. Pozwala to czytelnikowi doświadczyć prawie bezpośrednio piękna, unikatowości, oryginalności „tamtych” zdarzeń, pozwala poczuć oddech historii. Publikacja oddana w takiej formie jest wspaniałą, jedyną po trzystu latach napisaną naukową retrospekcją, której wysoki poziom autorki i edytorski daje wrażenie urealnienia się rzeczywistości. Podjęcie decyzji o wydaniu publikacji było przede wszystkim hołdem w stronę ocalenia od zapomnienia historii ziemi Koniakowa wpisanej także w biografie postaci, ludzi, których możemy dzisiaj bez wątpienia nazwać solą tej ziemi. Publikacja ta jak stwierdził Jan Kukuczka – wydawca – „jest dla mnie poczuciem dumy i wartości.”
Dzieło, jakie dzisiaj dostajemy do ręki wymagało ogromnego nakładu czasu i pracy. Do napisania publikacji dr Małgorzata Kiereś zaproszona została telefonicznie przez Panią Anetę Legierską, zaś pomysłodawczynią monografii była Urszula Gruszka – kierownik Zespołu Koniaków. Inicjatywa napisania książki związana jest z obchodami 300 - letniej rocznicy powstania wsi Koniaków. Okazała się być najwspanialszym prezentem dla mieszkańców na tą jubileuszową okoliczność. Pani M.Kiereś zgłębiając materiały archiwalne, prowadząc badania  odkrywa wiele nieznanych rewelacji. Rewolucji i odkryć gromadzi z biegiem czasu badań coraz więcej. Dociera do map z 1707 roku zapisanych w języku polskim, do zapisu chałupy na Koniakowie z 1712 roku, co wszystko zamieszcza w opisywanym  dziele. Podważa także teorię, że protoplaści Koniakowian pochodzą z podcieszyńskiej wsi Koniaków, ale raczej swoich korzeni powinni szukać w … Rumunii.  Poza tym wiele innych ciekawostek można dowiedzieć się z książki, jak choćby skąd naprawdę pochodzi nazwa wsi Koniaków, tłumaczy historyczne znaczenie symbolicznych miejsc Koniakowa, opowiada czym trudnili się pierwsi osadnicy, przytacza nazwiska rodów, opowiada o zwyczajach  domu i społeczeństwa pierwszych górali Koniakowa. Książka, jak podają organizatorzy, jest to całe spektrum, przekrój od spraw związanych z przyrodą i środowiskiem geograficznym poprzez badania archeologiczne. Monografia, jaką otrzymała Gmina Istebna w sposób wyczerpujący traktuje temat. Podkreśla duże znaczenie Koniakowa dla historii i dziedzictwa kulturowego ziemi Beskidu Śląskiego wskazując także na Jego wyjątkowy potencjał i możliwości dalszego rozwoju stwarzane dzisiaj przez   pozytywne zaangażowanie wielu wpływowych osób.
Spotkanie promocyjne wzbogacił występ kapeli Zespołu Koniaków. Były słowa wzruszenia, gratulacje i podziękowania dla osób, które przyczyniły się do wydania tego dzieła, bo tak śmiało możemy nazwać, książkę jaką otrzymaliśmy.
Publikacja cieszy się dużym zainteresowaniem nie tylko wśród mieszkańców, ale również gości odwiedzających i znających nasz teren. Można ją nabyć w kilku punktach na terenie Trójwsi: Gminnym Ośrodku Kultury, w Galerii Kukuczka na Jasnowicach i w sklepie Piotra Kohut w Koniakowie.

Wydawca książki w dniu 02 lutego 2013 roku o godzinie 17.00 w Galerii na Jasnowicach organizuje kolejne spotkanie promocyjne monografii: „Ojcowizna Koniakowskich Górali”, któremu towarzyszyć będą inne wydarzenia artystyczno – kulturalne takie jak: występ kapeli Zespołu Estrada Regionalna Równica oraz autorska wystawa malarstwa Włodzimierza Janoty. Wszystkich zainteresowanych spotkaniem ze wspaniałym, bogatym w doznania estetyczne wydarzeniem kulturalnym zapraszamy w podanym wyżej terminie do Galerii Kukuczka na Jasnowicach. Będzie to niezwykłe spotkanie, w miejscu w którym realizuje się kultura najwyższego poziomu, gdzie pośród dzieł sztuki i cudownej muzyki  monografia znalazła zaszczytne miejsce.