„Ojcowizna koniakowskich górali” - dzieje beskidzkiej wsi Koniaków w świetle kolejnych nowych odkryć archiwalnych”

Wydarzenia » „Ojcowizna koniakowskich górali” - dzieje beskidzkiej wsi Koniaków w świetle kolejnych nowych odkryć archiwalnych”

Dnia 02 lutego 2013 roku w Galerii Kukuczka na Jasnowicach uczestniczyliśmy w kolejnym wydarzeniu kulturalnym. Było ono już 30 spotkaniem zorganizowanym przez Galerię. Tak samo jak wszystkie poprzednie taki i to, cieszyło się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją. Tym razem na bogactwo wieczornej propozycji kulturalnej złożyły się trzy aspekty: pierwszym była przygotowana przez Panią Małgorzatę Kiereś prelekcja z pokazem medialnym dotycząca promocji publikacji: „Ojcowizna Koniakowskich Górali” – monografia ta jest pierwszym przedstawieniem zagadnień historyczno- etnograficznych wsi Koniaków. To niepowtarzalna pozycja książkowa o bogatych walorach naukowych i dydaktycznych stworzona przez zaangażowanie i pracę trzech osób: autora tekstu – Panią Małgorzatę Kiereś, zdjęcia, szata graficzna edytowana przez znakomitego fotografa – Jacka Kubienę i wydawcę publikacji – Jana Kukuczkę. Powstałe dzieło stanowi dzisiaj dla mieszkańców Koniakowa skarbiec wartości ojcowskiego domu. Idealna kompozycja literackiego utworu z łatwością przenosi czytelnika w świat piękna, prostoty, unikatowości, oryginalności zdarzeń, to odczuwalny „ oddech historii”. Monografia jest  naukową retrospekcją, której wysoki poziom plasuje ją wśród czołowych publikacji. Stanowi ona swoiste spektrum podkreślając znaczenie miejscowości Koniaków dla historii i dziedzictwa kulturowego Gminy Istebna. Podczas spotkania Małgorzata Kiereś pokazała zebranym materiały jakie napotkała w archiwach prowadząc prace badawcze pod kątem monografii Koniakowa. Są to dokumenty nigdzie do tej pory nie opublikowane. Stanowią one jednak znaczące źródło historycznej wiedzy na temat Gminy Istebna. Fakt odkrycia tych „perełek” rodzi potrzebę a nawet konieczność opracowania tego materiału a może i idę powstania kolejnego działa– stanowiącego historyczną, transparentną odsłonę rzeczywistości czasów minionych.
Kolejnym punktem wieczoru był wernisaż wystawy malarskiej znakomitego artysty Włodzimierza Janoty. Artysta mieszka i pracuje w Cieszynie, jest członkiem Sekcji Plastycznej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Uczestniczy w  wielu wystaw zbiorowych i  indywidualnych. Bierze czynny udział w licznych plenerach i konkursach, gdzie zdobywa nagrody i wyróżnienia. Zajmuje się  twórczością w dziedzinie malarstwa oraz grafiki użytkowej.  Dominującą techniką jest suchy pastel, ale nie stroni także od techniki akrylowej i oleju. Podejmowana tematyka skupia się głównie wokół tematyki pejzażu i portretu. Ekspozycja przygotowana w Galerii potwierdza fakt, że  Jego dzieła to subtelna, niezwykła podróż, to ujęcia wyrażające pasję, obrazy są niepowtarzalnym wydarzeniem bo piękna naprawdę dotykać można tylko sercem.  Wernisaż był przez to  prawdziwą ucztą kulturalną.
Niespodzianką wieczoru był krótki wokalny  koncert w wykonaniu Wiślańskich muzyków, miłośników folkloru, tradycji tego regionu.
Wieczór dodatkowo wypełnił brawurowy koncert w wykonaniu kapeli Estrady Regionalnej Równica. Bogaty repertuar, wysoki poziom artystyczny wokalny i muzyczny przełożył się na wspaniały efekt.
Wydarzenie jest dowodem tego, że Galeria Kukuczka coraz bardziej urozmaica poziom i charakter proponowanych imprez kulturalnych.. Staje się miejscem dla osób które uwielbiają różnego rodzaju wydarzenia artystyczne: spotkania z muzykami, pisarzami i artystami.
Tradycyjnie przedsięwzięcie prowadził Redaktor Polskiego Radia Katowice – Maciej Szczawiński. Wspólne dyskusje, koncertowanie, przygotowany poczęstunek zatrzymały zebranych do późnych godzin wieczornych.